As part of the course ARCH 261 – Digital Thinking, the architecture and interior design students developed their own Lucid Polyhedron. The term for this assignment referred to a polyhedral object, used as a lamp, concealing a source of light. Through their design, the student could create an elaborated play of lights and shadows.

By using simple 3d-modeling operations, learned throughout the course, each student designed their own type of Polyhedron with its own unique and intricate openings. The 3D-model was then digitally unfolded into a planar surface, that could be later digitally fabricated in the F-Lab. The final model was cut out of grey cardboard, using a laser cutting machine and folded into its physical polyhedral form

Finally, the students used their mobile phone as a source of light in order to showcase each Lucid Polyhedron´s performance. Enjoy the results!

Tutors: Michalis Georgiou, Ioulios Georgiou

Students: Loukas Araouzos, Nikolas Koumis, Layla Alassi, Chrysostomos Peppou, Charlotte Nserebo, Salma Shokir, Ksenia Dovydenko, Thomais Manousou, Konstantinos Tsamis, Eleni Demetriou, Pia Bernhardt, Styliani Maria Papagiannidou, Aggeliki Efthymiou, Veronica Mishina, Bradley Burrell, Anna Eleni Seinti, Remy Giannoulatou, Ioanna Costa, Konstantina Stavroula Serefoglou, Melina Pyrgou, Eftychia Gkioka, Pantelis Kapsalis, Christiana Naziri, Antonia Villavicencio Margheri, Dimitra Fragkouli, Maria Efthymiou, Efstathia Maria Prasinou, Aikaterina Tsimpikou, Dayen Leigh Pavlou, Danai Maria Touloumi, Anastasia Trantaki, Anastasia Eleni Leontiou, Marialena Kallouri, Iasonas Panayiotou, Michael Achilleos, Nikoletta Virginia Desylla, Joana Ghantous, Tamara Fansa, Jessica Hanna, Abrar Mohamed Sallama Omar, Paraskevi Vasileiou, Fotis Romanos Ioakim, Anastasia Malevannaya, Femke Haegeman, Damian Bakowski, Krzysztof Moskala, Iolanda Polizzi, Giorgio Mineo, Maria Anastasia Fartan